↑ Terug naar Informatie

Lid worden

Wilt u graag boogschieten en bent u 8 jaar of ouder? Dan is een lidmaatschap bij HBS Artemis iets voor u!

Beginnende boogschutters dienen wel eerst de beginnerscursus te volgen. Na de beginnerscursus kunt u lid worden van HBS Artemis. Reeds geoefende schutters zijn uiteraard ook van harte welkom. Geef bij uw aanmelding aan dat u een geoefende schutter bent, om misverstanden te voorkomen.

U kunt het inschrijfformulier ophalen bij de bar tijdens een van onze openstellingen. U kunt ook contact opnemen met onze secretaris.

De beginnerscursus van oktober is echter helemaal volgeboekt!
De volgende beginnerscursus wordt in het voorjaar 2021 georganiseerd.

Contributie

De contributie van HBS Artemis is als volgt:

Contributie maand kwartaal jaar
Jeugd 8 t/m 13 jaar € 12,49 € 37,47 € 149,90
Jeugd 14 t/m 17 jaar € 13,75 € 41,25 € 153,05
Volwassenen € 18,35 € 55,05 € 220,15

Eenmalige inschrijfkosten bedragen € 25,00. Daarnaast is er de mogelijk tot een familielidmaatschap.

Contributie kan gestort worden op:
ING NL 55 INGB 0002 8485 99
t.n.v. HBS Artemis te Lelystad

Lidmaatschap opzeggen

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributie kan per maand, kwartaal of jaar worden betaald door middel van overschrijving. Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd met in achtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De opzegging dient uiterlijk op 1 oktober van het lopende jaar door het secretariaat ontvangen te zijn. Indien de opzegging plaats vindt tussen 1 oktober  en 31 december dan is men alsnog drie maanden volledige contributie verschuldigd. Als deze drie maanden eindigen na 31 december is van af 31 december geen bondscontributie meer verschuldigd. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap, inclusief bondscontributie, automatisch met een jaar verlengd.