↑ Terug naar Winter 3D 2020

Regels en Afspraken

04-11-2019: Zaterdag 18 januari is volgeboekt. Voor de zondag zijn er nog enkele plaatsen vrij!

————————————————————————————————————————————

 

Regels en Afspraken.

Bij grote evenementen horen helaas nu eenmaal strakke regels en afspraken om alles veilig en goed te laten verlopen. Deze regels hangen op de wedstrijddag in ons clubgebouw. Lees resp. controleer de regels na aankomst op de wedstrijddag. Mogelijk zijn de regels tussentijds aangevuld. Voor de vergunningen, welke noodzakelijk zijn voor het mogen organiseren van onze wedstrijden, zijn wij afhankelijk van de Gemeente Lelystad, Staatsbosbeheer en andere partijen. Onderstaande regels en afspraken zijn dan ook opgesteld ter behoudt van onze vergunningen!

 

Wij hopen op uw begrip en gaan er vanuit dat u de regels zult naleven.

Wij wensen u op voorhand veel schietplezier toe!

 

Het is ten strengste verboden om in het clubgebouw en/of het bos te roken. Overtreding kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.

 

Kamperen
Het kamperen op ons terrein tijdens de Winter 3D is niet mogelijk.
Honden
Het meenemen van honden is toegestaan met inachtneming van de volgende regels:

 1. Honden dienen zowel op het parcours als op ons terrein te zijn aangelijnd.
 2. In ons clubgebouw zijn geen honden toegestaan.
 3. Eventuele uitwerpselen op ons terrein dienen door de eigenaar te worden opgeruimd.
 4. Overtreding kan leiden tot een boete door Staatsbosbeheer en uitsluiting van verdere deelname door de organisatie.
 5. Indien de boete van Staatsbosbeheer wordt opgelegd aan de organisatie zal de organisatie deze boete op de deelnemer verhalen.

Afval
Wij verzoeken u onderstaande in acht te nemen:

 1. Afval dient in een afgesloten (vuilnis)zak te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde containers op het terrein.
 2. Afval dat u gedurende de wedstrijd op het parcours kwijt wilt dient u op de daartoe ingerichte locaties langs het parcours te deponeren.
 3. Het niet naleven van hiervan kan leiden tot uitsluiting van verder deelname.
 4. Indien het niet naleven leid tot een boete van Staatsbosbeheer is de organisatie genoodzaakt de deelname kosten bij een volgende wedstrijd voor een ieder te verhogen.

 

 De wedstrijddag

 1. Bij aankomst dient u uw auto op de op aanwijzing van één van onze daartoe aangewezen vrijwilligers aangegeven plaats te parkeren
 2. Na aankomst dient u zich te melden bij het wedstrijdsecretariaat. Daar ontvangt u uw blanco scorekaart. Dit geldt voor alle schutters.
 3. Beide dagen vangen om 9:00 uur aan met een briefing. Hierna wordt u door één of meerdere vrijwilligers van de organisatie naar uw startdoel gebracht.
 4. Nadat u bij de ‘plok’ van uw startdoel bent aangekomen, geldt een wachttijd van 10 minuten alvorens u kunt beginnen.
 5. Het is niet toegestaan om anders dan de, door de linten, aangegeven route te volgen. Teruglopen van het doel naar de ‘plok’ is onder geen beding toegestaan!
 6. Op uw scorekaart staat uw baannummer alsmede een volgletter. De “A” staat voor teamcaptain, de letters “B” en “C” voor de schrijvers(-sters) en de letters “D”,”E”, etc. voor diegene, die naar de pijlen zoeken. De schrijvers(-sters) noteren de punten en helpen vervolgens mee naar het zoeken van eventuele gemiste pijlen. Het optellen van de punten kan tussen de doelen plaats vinden of na afloop. Ga dus niet met de hele groep voor het doel staan om de punten te tellen, terwijl er al een groep staat te wachten!
 7. Omstreeks 16:00 uur dient u het parcours te verlaten. Dit mede in verband met het onderhoud aan en/of afbreken van het parcours.
 8. De scorekaarten dienen uiterlijk om 16:30 uur te worden ingeleverd bij het wedstrijdsecretariaat.

 

Let op! Alle scorekaarten dienen ingeleverd te worden, ook van diegene die, om welke reden dan ook de wedstrijd niet uitschiet! Het niet inleveren vertraagt de prijsuitreiking en heeft zodoende hinder tot gevolg voor de overige schutters!
Prijsuitreiking
Zowel op zaterdag als op zondag vind er een prijsuitreiking plaats. Er worden prijzen uitgereikt per klasse en categorie.

Voor het aantal beschikbare prijzen wordt de volgende stelregel gehanteerd, te weten:

 • aantal deelnemers per klasse en categorie <   6 is één 1e prijs
 • aantal deelnemers per klasse en categorie < 11 is een 1e en 2e prijs
 • aantal deelnemers per klasse en categorie > 10 is een 1e, 2e en 3e prijs

 

De indeling qua prijzen wordt 14 dagen voor de wedstrijd opgesteld. Wijziging in het opstellen van klassen en categorieën door één of meerdere schutters worden daarna niet meer verwerkt. De prijsuitreiking staat voor beide dagen gepland om ca. 17.00 uur.

Boogklassen

U kunt zich inschrijven in één van de volgende klassen, te weten:

CU – COMPOUND UNLIMITED

 1. Alle soorten compoundbogen, waarbij elk vizier is toegestaan.
 2. Stabilisatie is toegestaan.
 3. Release is toegestaan.

CB – COMPOUND BLANK

 1. Alle soorten compoundbogen zonder optische richtmiddelen.
 2. Boog, pijlen en pees moeten vrij zijn van markeringen die voor het richten gebruikt zouden kunnen worden. Evt. kleurverschil, laminering, beschadiging etc. op het venster van de boog, kan door de wedstrijdleiding/scheidsrechter worden afgeplakt.
 3. Een enkele stabilisator is toegestaan met een maximale lengte van 12 inch (30 cm) inclusief de bevestiging gemeten vanaf de back van de boog.
 4. De pees moet een vast nockpunt hebben, gemarkeerd door een of twee ringen.
 5. Er moet van een vast anker punt gebruik gemaakt worden.
 6. Bij het uittrekken van de boog moet de wijsvinger de nock of de onderste ring van het nockpunt aanraken. de positie van de wijsvinger mag gedurende de wedstrijd niet gewijzigd worden.
 7. Pijlkokers geplaatst aan de andere zijde dan het venster, met geen delen van de koker zichtbaar in het venster, zijn toegestaan.
 8. Aan de pees bevestigde dempers (whiskers etc.) moeten zich minimaal 12 inch (30 cm) boven en onder het nockpunt bevinden.
 9. Het trekgewicht van de boog, mag tijdens de wedstrijd niet worden aangepast.

 

FSR – FREESTYLE RECURVE

 1. Elk type recurve voorzien van een vizier en eventueel andere optische richtmiddelen, uitgezonderd een scope (vergroting), peepsight en waterpas. Het richtpunt van het vizier mag niet langer zijn dan 2,5 cm.
 2. Het gebruik van een release is niet toegestaan.

TR – TRADITIONELE RECURVE

1   Een recurve boog vervaardigd uit hout, dat kan een boog uit één stuk zijn of een boog                die uit twee of meer delen.

2   Het handvat(riser) of de grip van de boog zal hoofdzakelijk uit hout bestaan en mag        zijn gelamineerd met glas of koolstof vezel versterkt polymeren, of soortgelijke         materialen.

3   De werparmen(limbs) hebben een houten kern die aan de buitenkant kan worden             gelamineerd met behulp van glas of koolstof vezel, of vergelijkbaar.

4   De pijl wordt vanop de hand of vanaf de boog(venster) geschoten. Voor bescherming     tegen slijtage door de pijl kan op het venster een dunne bescherming (leer of vilt            patch) worden geplakt.

5   Het handvat(riser) moet vrij zijn van merktekens of vlekken die kunnen worden gebruikt voor waarneming.

6   Elke toevoeging aan de boog met het oog op stabilisatie, egaliseren, trek- gewichtsvermindering, richten en/of trek lengte controle zijn niet toegestaan.

7   Een oplegger, verstelbare of niet-verstelbaar, is niet toegestaan.

8   De boog moet worden geschoten met de “Mediterrane losing”. Een vinger tab of             handschoen is toegestaan.

9   Face or string walking is niet toegestaan.

10   Slechts één permanente nocking punt is toegestaan, die kan worden gekenmerkt door     één of twee nock locators. Het gebruik van een bal-nock is toegestaan.

11   Pijlen mogen alle materialen zijn toegestaan, fletched met natuurlijke veren. De pijlen    zijn hetzelfde van materiaal, lengte, gewicht, spine, diameter en nocks, ongeacht kleur   en bescherming voor slijtage.

12   Limbs beschermers, string dempers en brush knoppen zijn toegestaan en indien   gebruikt, ten minste 12 inch(30,5 cm) boven of onder het nocking punt bevinden.

13   Een bow quiver kan worden geïnstalleerd aan de andere kant van het venster zolang       geen delen van de koker zichtbaar zijn in het venster. Als een boog quiver is geïnstalleerd mogen alleen de pijlen uit deze quiver worden gebruikt tijdens de        wedstrijd.

 

BBR – BAREBOW RECURVE

 1. De boog mag niet voorzien zijn van optische richtmiddelen.
 2. Boog, Pijlen en pees moeten vrij zijn van markeringen die voor het richten gebruikt zouden kunnen worden. Evt. kleurverschil, laminering beschadiging etc. op het venster van de boog, kan door de wedstrijdleiding/scheidsrechter worden afgeplakt.
 3. Verstelbare pijlsteun met eventueel button is toegestaan.
 4. Het gebruik van een enkele stabilisator is toegestaan.
 5. De pees moet een vast nockpunt hebben, gemarkeerd door een of twee ringen.
 6. Mechanische hulpmiddelen zijn niet toegestaan.
 7. Face- en Stringwalking zijn toegestaan.

BHR – BOWHUNTER RECURVE

 1. Alle soorten recurvebogen, niet voorzien van een optisch richtmiddelen.
 2. Boog, Pijlen en pees moeten vrij zijn van markeringen die voor het richten gebruikt zouden kunnen worden. Evt. kleurverschil, laminering beschadiging etc. op het venster van de boog, kan door de wedstrijdleiding/scheidsrechter worden afgeplakt.
 3. Alleen een enkele stabilisator is van maximaal 12 inch (30 cm) gemeten vanaf de back van de boog, is toegestaan.
 4. Een clicker is niet toegestaan.
 5. De pees moet een vast nockpunt hebben, gemarkeerd door een of twee ringen.
 6. Er moet van een vast anker punt gebruik gemaakt worden.
 7. Bij het uittrekken van de boog moet de wijsvinger de nock aanraken, de positie van de wijsvinger mag gedurende de wedstrijd niet gewijzigd worden.
 8. Pijlenkokers geplaatst aan de andere zijde dan het venster, met geen delen van de koker zichtbaar in het venster zijn toegestaan.
 9. Aan de pees bevestigde dempers (whiskers, etc.) moeten zich minimaal 12 inch (30 cm) boven en onder het nockpunt bevinden.

 

 

LB – LONGBOW

 1. Een 1-delige rechte boog waarbij de latten, in opgespannen toestand, vanaf het handle naar de tip, een continue buiging (D-vorm) hebben.
 2. In de praktijk betekend dit, dat de afstand lat-pees steeds kleiner wordt, naarmate men verder richting de tip meet. De wedstrijdleiding/Scheidsrechter kan dit controleren door een meetkoord dat over de opgespannen lat te spannen. Dit koord moet de lat over de gehele weg blijven raken. Gebeurt dit niet, dan betekend dit dat de lat een recurve heeft.
 3. De boog mag niet voorzien zijn van optische richtmiddelen.
 4. Boog, Pijlen en pees moeten vrij zijn van markeringen die voor het richten gebruikt zouden kunnen worden. Evt. kleurverschil, laminering, beschadiging etc. op het venster van de boog, kan door de wedstrijdleiding/scheidsrechter worden afgeplakt.
 5. De boog mag een venster hebben, die tevens als pijlondersteuning mag dienen. Het venster mag niet voorbij het midden van de boog komen.
 6. De pees moet een vast nockpunt hebben, gemarkeerd door een of twee ringen.
 7. De pees moet getrokken worden met de mediterrane greep (1 vinger boven, 2 vingers onder de pijl).
 8. Er moet van een vast anker punt gebruik gemaakt worden.
 9. Alleen houten pijlen met natuur veren zijn toegestaan. Nocken en punten mogen van ieder soort materiaal en gewicht zijn.

HB – HISTORISCHE BOOG

 1. De erkenning van de historische boog (ook wel klassieke of primitieve boog genoemd) is gebaseerd op de algehele acceptatie van het model en het gebruik hiervan in de periode voorafgaand het jaar 1900. De boog moet dus gebaseerd zijn op een klassieke boog van voor 1900.
 2. De boog dient gebruikt te worden zoals zijn historische voorbeeld vroeger werd gebruikt.
 3. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende groepen van boogontwerpen en van de gebruikte materialen.
 4. De boog is of uitsluitend van hout, of samengesteld uit composieten van verschillende (historische) materialen, zoals bijv. hoorn, been, pees, bamboe en pees.
 5. Een pijlsteun of rand, alsook een boogvenster is toegestaan, op voorwaarde dat deze overeenkomt met het klassieke ontwerp van de boog van voor 1900.
 6. De boog moet gemaakt zijn van hout of van dezelfde materialen als gebruikt in zijn historische voorbeeld. Moderne materialen zoals carbon, glasfiber en epoxy mogen niet worden gebruikt. Vanwege veiligheidsredenen is het gebruik van historische lijmen zoals beenderlijm en hars (hot tree resin) niet toegestaan. Uitsluitend moderne lijmen en adhesives mogen worden gebruikt voor het middenstuk en de boogarmen.
 7. Historische pees materiaal(zoals vlas of pees) mogen niet worden gebruikt. Dit i.v.m. de veiligheid voor de schutter en omstanders.* (* = Bij buitenlandse IFAA wedstrijden moet verplicht met polyester (bijv. B50) geschoten worden)
 8. Pijlschachten zijn van hout en bevederd met natuurlijke veren die bij voorkeur op een historische manier zijn vastgemaakt (Bijv. met een draad). Moderne pijlpunten en moderne nockpunten zijn toegestaan.
 9. Historische ridderpijlen enz zijn niet toegestaan i.v.m.buitenproportionele schade aan de 3D doelen. Nocks die in de schacht zijn gesneden zijn worden uitsluitend toegestaan als ze zijn verstevigd met geschikte materialen.
 10. Onderdelen zoals geweven nockpunt-indicatoren en duimringen zijn toegestaan op voorwaarde dat het onderdeel in gebruik was gedurende het historische gebruik van de boog.
 11. De schutter moet het bewijs kunnen leveren dat de hele uitrusting die voor de wedstrijd gebruikt wordt historisch correct is. De schutter zal desgevraagd gedocumenteerd bewijs moeten kunnen overleggen over de correctheid van de uitrusting tijdens de technische controle van de wedstrijd.

1.1         Categorieën

U kunt zich inschrijven in de volgende categorieën, te weten:

 • HS / HEREN SENIOREN
 • DS / DAMES SENIOREN
 • HJ / HEREN JEUGD
 • DJ / DAMES JEUGD
 • ASP / ASPIRANTEN

De leeftijdsgrens voor aspiranten is 12 jaar, lees: zij die op 1 januari de leeftijd van 13 jaar nog niet hebben bereikt. Aspiranten zullen, zover mogelijk, bij één van de ouders op de baan worden ingedeeld. De leeftijdsgrens voor jeugd is 18 jaar, lees: zij die op 1 januari de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.