↑ Terug naar Zomer 3d 2018

Inschrijven

VOLGEBOEKT! Inschrijven kan, maar je komt dan op de reservelijst.

Zomer 3D 2018  HBS-ARTEMIS TE LELYSTAD

Via het mailadres wedstrijdsecretariaat@hbs-artemis.nl kunt u zich inschrijven voor deelname aan onze Zomer 3D 2018, welke wordt gehouden op zaterdag 9 en zondag 10 juni 2018. In de mail graag de volgende gegevens vermelden per persoon;

Naam schutter/schutster

Vereniging

Leeftijd

Klasse (LB,HB,CU,CB,FSR,BBR en BHR)

Categorie (HS, HJ, DS, DJ of Asp)

Deelname

Zaterdag, Zondag of het hele Weekend

Op beide dagen begint de wedstrijd om 09.00 uur
De leeftijdsgrens voor aspiranten is 12 jaar, lees: zij die op 1 januari de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt.
De leeftijdsgrens voor jeugd is 18 jaar, lees: zij die op 1 januari de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.
Aspiranten zullen, zover mogelijk, bij één van de ouders op de baan worden ingedeeld.

Inschrijven
U kunt deelnemen aan de Zomer 3D 2018 op zaterdag 9 juni 2018 of op zondag 10 juni 2018 of deelnemen op beide dagen. Een inschrijving is pas definitief als de betaling door ons is ontvangen en verwerkt. U dient uiterlijk 25 mei 2018 betaald te hebben. Mocht de betaling niet zijn ontvangen dan behoudt de organisatie zich het recht voor om uw inschrijving te laten vervallen.

 

De inschrijvingskosten voor de Zomeranimal 3D 2018 zijn als volgt:

1 dag 2 dagen
Senioren € 15,00 € 24,00
Jeugd € 12,00 € 20.00
Aspiranten Gratis Gratis

 

Catering
Dit jaar bieden wij de deelnemers qua catering de volgende mogelijkheden:
Vrijdag 8 juni 2018:

Patat, Fricandel of  kroket en een consumptie tegen betaling van € 5.00

Zaterdag 9 juni 2018:

– Ontbijt tegen betaling van € 5,00 pp
– Zaterdagavond BBQ incl een consumptie tegen betaling  van € 17.50 pp

Zondag 10 juni 2018:
– Ontbijt tegen betaling van € 5,00 pp

Indien u hiervan gebruik wilt maken, dient u dit tijdens de inschrijving aan te geven!

 

Betaling
Na inschrijving ontvangt u een e-mail ter bevestiging van uw voorlopige inschrijving. In deze e-mail staan de bankgegevens, en het betalingskenmerk. Maakt u gebruik van de catering dan graag deze bevestigingsmail meenemen.Voor de verdere verwerking van uw betaling is het van belang, dat u alleen het betalingskenmerk in de omschrijving van uw betaling noteert! Het onjuist invullen van het betalingskenmerk en/of het onjuiste bedrag leidt tot vertraging in de afhandeling van uw inschrijving daar elke onjuiste betaling handmatig gecontroleerd dient te worden.

Bij annulering(en) tot twee weken voorafgaand aan de Zomer 3D brengen wij voor reeds gemaakte kosten € 5,00 per deelnemer in mindering op het terug te storten inschrijfgeld(en).

 

Betaling op de wedstrijddag zelf behoort tot de mogelijkheden, maar hiervoor geldt een toeslag van € 2,50 per deelnemer.

 

Voor de huishoudelijke regels en afspraken verwijs ik u naar onze website www.HBS-Artemis.nl

 

Boogklassen

U kunt zich inschrijven in één van de volgende klassen, te weten:


CU – COMPOUND UNLIMITED

Alle soorten compoundbogen, waarbij elk vizier is toegestaan.

Stabilisatie is toegestaan.

Release is toegestaan.

 

CB – COMPOUND BLANK

Alle soorten compoundbogen zonder optische richtmiddelen.

Boog, Pijlen en pees moeten vrij zijn van markeringen die voor het richten gebruikt zouden kunnen worden. Evt. kleurverschil, laminering, beschadiging etc. op het venster van de boog, kan door de wedstrijdleiding/scheidsrechter worden afgeplakt.

Een enkele stabilisator is toegestaan met een maximale lengte van 12 inch (30 cm) inclusief de bevestiging gemeten vanaf de back van de boog.

De pees moet een vast nockpunt hebben, gemarkeerd door een of twee ringen.

Er moet van een vast anker punt gebruik gemaakt worden.

Bij het uittrekken van de boog moet de wijsvinger de nock of de onderste ring van het nockpunt aanraken. de positie van de wijsvinger mag gedurende de wedstrijd niet gewijzigd worden.

Pijlkokers geplaatst aan de andere zijde dan het venster, met geen delen van de koker zichtbaar in het venster, zijn toegestaan.

Aan de pees bevestigde dempers (whiskers etc.) moeten zich minimaal 12 inch (30 cm) boven en onder het nockpunt bevinden.

Het trekgewicht van de boog, mag tijdens de wedstrijd niet worden aangepast.
FSR – FREESTYLE RECURVE

Elk type recurve voorzien van een vizier en eventueel andere optische richtmiddelen, uitgezonderd een scope (vergroting), peepsight en waterpas. Het richtpunt van het vizier mag niet langer zijn dan 2,5 cm.

Het gebruik van een release is niet toegestaan.
BBR – BAREBOW RECURVE

De boog mag niet voorzien zijn van optische richtmiddelen.

Boog, Pijlen en pees moeten vrij zijn van markeringen die voor het richten gebruikt zouden kunnen worden. Evt. kleurverschil, laminering beschadiging etc. op het venster van de boog, kan door de wedstrijdleiding/scheidsrechter worden afgeplakt.

Verstelbare pijlsteun met eventueel button is toegestaan.

Het gebruik van een enkele stabilisator is toegestaan.

De pees moet een vast nockpunt hebben, gemarkeerd door een of twee ringen.

Mechanische hulpmiddelen zijn niet toegestaan.

Face- en Stringwalking zijn toegestaan.
BHR – BOWHUNTER RECURVE

Alle soorten recurvebogen, niet voorzien van een optisch richtmiddelen.

Boog, Pijlen en pees moeten vrij zijn van markeringen die voor het richten gebruikt zouden kunnen worden. Evt. kleurverschil, laminering beschadiging etc. op het venster van de boog, kan door de wedstrijdleiding/scheidsrechter worden afgeplakt.

Alleen een enkele stabilisator is van maximaal 12 inch (30 cm) gemeten vanaf de back van de boog, is toegestaan.

Een clicker is niet toegestaan.

De pees moet een vast nockpunt hebben, gemarkeerd door een of twee ringen.

Er moet van een vast anker punt gebruik gemaakt worden.

Bij het uittrekken van de boog moet de wijsvinger de nock aanraken, de positie van de wijsvinger mag gedurende de wedstrijd niet gewijzigd worden.

Pijlenkokers geplaatst aan de andere zijde dan het venster, met geen delen van de koker zichtbaar in het venster zijn toegestaan.

Aan de pees bevestigde dempers (whiskers, etc.) moeten zich minimaal 12 inch (30 cm) boven en onder het nockpunt bevinden.
LB – LONGBOW

Een 1-delige rechte boog waarbij de latten, in opgespannen toestand, vanaf het handle naar de tip, een continue buiging (D-vorm) hebben.

In de praktijk betekend dit, dat de afstand lat-pees steeds kleiner wordt, naarmate men verder richting de tip meet. De wedstrijdleiding/Scheidsrechter kan dit controleren door een meetkoord dat over de opgespannen lat te spannen. Dit koord moet de lat over de gehele weg blijven raken. Gebeurt dit niet, dan betekend dit dat de lat een recurve heeft.

De boog mag niet voorzien zijn van optische richtmiddelen.

Boog, Pijlen en pees moeten vrij zijn van markeringen die voor het richten gebruikt zouden kunnen worden. Evt. kleurverschil, laminering, beschadiging etc. op het venster van de boog, kan door de wedstrijdleiding/scheidsrechter worden afgeplakt.

De boog mag een venster hebben, die tevens als pijlondersteuning mag dienen. Het venster mag niet voorbij het midden van de boog komen.

De pees moet een vast nockpunt hebben, gemarkeerd door een of twee ringen.

De pees moet getrokken worden met de mediterrane greep (1 vinger boven, 2 vingers onder de pijl).

Er moet van een vast anker punt gebruik gemaakt worden.

Alleen houten pijlen met natuur veren zijn toegestaan. Nocken en punten mogen van ieder soort materiaal en gewicht zijn.
HB – HISTORISCHE BOOG

De erkenning van de historische boog (ook wel klassieke of primitieve boog genoemd) is gebaseerd op de algehele acceptatie van het model en het gebruik hiervan in de periode voorafgaand het jaar 1900. De boog moet dus gebaseerd zijn op een klassieke boog van voor 1900.

De boog dient gebruikt te worden zoals zijn historische voorbeeld vroeger werd gebruikt.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende groepen van boogontwerpen en van de gebruikte materialen.

De boog is of uitsluitend van hout, of samengesteld uit composieten van verschillende (historische) materialen, zoals bijv. hoorn, been, pees, bamboe en pees.

Een pijlsteun of rand, alsook een boogvenster is toegestaan, op voorwaarde dat deze overeenkomt met het klassieke ontwerp van de boog van voor 1900.

De boog moet gemaakt zijn van hout of van dezelfde materialen als gebruikt in zijn historische voorbeeld. Moderne materialen zoals carbon, glasfiber en epoxy mogen niet worden gebruikt. Vanwege veiligheidsredenen is het gebruik van historische lijmen zoals beenderlijm en hars (hot tree resin) niet toegestaan. Uitsluitend moderne lijmen en adhesives mogen worden gebruikt voor het middenstuk en de boogarmen.

Historische pees materiaal(zoals vlas of pees) mogen niet worden gebruikt. Dit i.v.m. de veiligheid voor de schutter en omstanders.* (* = Bij buitenlandse IFAA wedstrijden moet verplicht met polyester (bijv. B50) geschoten worden)

Pijlschachten zijn van hout en bevederd met natuurlijke veren die bij voorkeur op een historische manier zijn vastgemaakt (Bijv. met een draad). Moderne pijlpunten en moderne nockpunten zijn toegestaan.

Historische ridderpijlen enz zijn niet toegestaan i.v.m.buitenproportionele schade aan de 3D doelen. Nocks die in de schacht zijn gesneden zijn worden uitsluitend toegestaan als ze zijn verstevigd met geschikte materialen.

Onderdelen zoals geweven nockpunt-indicatoren en duimringen zijn toegestaan op voorwaarde dat het onderdeel in gebruik was gedurende het historische gebruik van de boog.

De schutter moet het bewijs kunnen leveren dat de hele uitrusting die voor de wedstrijd gebruikt wordt historisch correct is. De schutter zal desgevraagd gedocumenteerd bewijs moeten kunnen overleggen over de correctheid van de uitrusting tijdens de technische controle van de wedstrijd.

 

Categorieën

U kunt zich inschrijven in de volgende categorieën, te weten:

HS / HEREN SENIOREN

DS / DAMES SENIOREN

HJ / HEREN JEUGD

DJ / DAMES JEUGD

ASP / ASPIRANTEN