↑ Terug naar Zomer 3d 2019

Regels en Afspraken

28 april 2019: Door afmeldingen zijn er 18 plaatsen voor op de zondag vrijgekomen. Wees er snel bij.

——————————————————————————————————

 

Regels en Afspraken.

Bij grote evenementen horen helaas nu eenmaal strakke regels en afspraken om alles veilig en goed te laten verlopen. Deze regels hangen op de wedstrijddag in ons clubgebouw. Lees resp. controleer de regels na aankomst op de wedstrijddag. Mogelijk zijn de regels tussentijds aangevuld. Voor de vergunningen, welke noodzakelijk zijn voor het mogen organiseren van onze wedstrijden, zijn wij afhankelijk van de Gemeente Lelystad, Staatsbosbeheer en andere partijen. Onderstaande regels en afspraken zijn dan ook opgesteld ter behoudt van onze vergunningen!

 

Wij hopen op uw begrip en gaan er vanuit dat u de regels zult naleven.

Wij wensen u op voorhand veel schietplezier toe!

 

Het is ten strengste verboden om in het clubgebouw en/of het bos te roken. Overtreding kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.

 

Kamperen
Tijdens de Zomer 3D bieden wij, bij goede weersgesteldheid, de mogelijkheid tot overnachten op ons buitenterrein. Hiervoor gelden strikte regels. Het maximaal aantal personen dat kan overnachten is vastgesteld op 175. Voor een evenredige verdeling over het buitenterrein dienen de aanwijzingen door de organisatie opgevolgd te worden. Auto’s dienen altijd op het parkeerterrein bij, en in de omgeving van, het clubgebouw te worden geparkeerd op aanwijzing van de organisatie.

 

Uitsluitend gas gestookte en goedgekeurde barbecues zijn op het buitenterrein toegestaan.

 

Op en rond ons buitenterrein zijn geen nutsvoorzieningen. Gedurende de daguren staan wij het gebruik van een goedgekeurd klein aggregaat toe. Deze dient gedurende de nachtelijke uren uit te zijn. De toiletten worden door de organisatie geregeld.  Drinkwater kunt u tegen betaling aan de bar verkrijgen.
Honden
Het meenemen van honden is toegestaan met inachtneming van de volgende regels:

 1. Honden dienen zowel op het parcours als op ons terrein te zijn aangelijnd.
 2. In ons clubgebouw zijn geen honden toegestaan.
 3. Eventuele uitwerpselen op ons terrein dienen door de eigenaar te worden opgeruimd.
 4. Overtreding kan leiden tot een boete door Staatsbosbeheer en uitsluiting van verdere deelname door de organisatie.
 5. Indien de boete van Staatsbosbeheer wordt opgelegd aan de organisatie zal de organisatie deze boete op de deelnemer verhalen.

Afval
Wij verzoeken u onderstaande in acht te nemen:

 1. Afval dient in een afgesloten (vuilnis)zak te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde containers op het terrein.
 2. Afval dat u gedurende de wedstrijd op het parcours kwijt wilt dient u op de daartoe ingerichte locaties langs het parcours te deponeren.
 3. Het niet naleven hiervan kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.
 4. Indien het niet naleven leid tot een boete van Staatsbosbeheer is de organisatie genoodzaakt de deelnamekosten bij een volgende wedstrijd voor een ieder te verhogen.

 

 De wedstrijddag

 1. Bij aankomst dient u uw auto op, aanwijzing van één van onze vrijwilligers aangegeven plaats te parkeren.
 2. Na aankomst dient u zich te melden bij het wedstrijdsecretariaat. Daar ontvangt u uw blanco scorekaart. Dit geldt voor alle schutters.
 3. Beide dagen vangen om 9:00 uur aan met een briefing. Hierna wordt u door één of meerdere vrijwilligers van de organisatie naar uw startdoel gebracht.
 4. Nadat u bij de ‘plok’ van uw startdoel bent aangekomen, geldt een wachttijd van 5 minuten alvorens u kunt beginnen.
 5. Het is niet toegestaan om anders dan de, door de linten, aangegeven route te volgen. Teruglopen van het doel naar de ‘plok’ is onder geen beding toegestaan!
 6. Op uw scorekaart staat uw baannummer alsmede een volgletter. De “A” staat voor teamcaptain, de letters “B” en “C” voor de schrijvers(-sters) en de letters “D”,”E”, etc. voor diegene, die naar de pijlen zoeken. De schrijvers(-sters) noteren de punten en helpen vervolgens mee naar het zoeken van eventuele gemiste pijlen. Het optellen van de punten kan tussen de doelen plaats vinden of na afloop. Ga dus niet met de hele groep voor het doel staan om de punten te tellen, terwijl er al een groep staat te wachten!
 7. Omstreeks 16:00 uur dient u het parcours te verlaten. Dit mede in verband met het onderhoud aan en/of afbreken van het parcours.
 8. De scorekaarten dienen uiterlijk om 16:30 uur te worden ingeleverd bij het wedstrijdsecretariaat.

Prijsuitreiking
Alleen op zondag is er een prijsuitreiking voor diegene die het hele weekend hebben geschoten. Er worden prijzen uitgereikt per klasse en categorie m.u.v. de aspiranten. Aspiranten ontvangen een herinnering

Voor het aantal beschikbare prijzen wordt de volgende stelregel gehanteerd, te weten:

 • aantal deelnemers per klasse en categorie <   6 is één 1e prijs
 • aantal deelnemers per klasse en categorie < 11 is een 1e en 2e prijs
 • aantal deelnemers per klasse en categorie > 10 is een 1e, 2e en 3e prijs

 

De indeling qua prijzen wordt 14 dagen voor de wedstrijd opgesteld. Wijziging in het opstellen van klassen en categorieën door één of meerdere schutters worden daarna niet meer verwerkt. De prijsuitreikingen staat voor beide dagen gepland om ca. 17.00 uur.